Vene pokker

Vene pokker on ühe kaardipakiga läbiviidav lauamäng diileri vastu. Selle eesmärgiks on saada võimalikult tugev viiest kaardist koosnev ning diileri kaardikombinatsioonist kõrgem pokkerikäsi.

Mängu käik

Vene pokkeris osalemiseks teeb mängija panuse boksi ANTE, soovi korral ka lisapanuse boksis BOONUS. Korraga võib olla lauas kuni kolm mängijat. Üks mängija saab mängida kuni neljal boksil, kuid tuleb arvestada, et samaaegselt mitmel boksil mängides on lubatud vaadata ainult ühte kätt. Sel juhul jäävad teised käed n.ö. „pimedaks“ ehk mängija näeb neid kaarte alles pärast seda, kui diiler on oma kaardid avanud.

Mäng algab sellega, et diiler jagab nii endale kui kõikidele mängijatele viis kaarti iga boksi kohta, millele ANTE panus tehti. Kõik mängijatele jagatavad kaardid on kinnised, diileril on aga neli kaarti kinnised ning viies avatud.

Pärast viie mängukaardi saamist on mängijal järgmised valikud:

1. Loobumine. Mängija kaotab kõik vastavale käele eelnevalt tehtud panused ning tema käsi elimineeritakse mängust.

2. Mängu jätkamine olemasolevate kaartidega. Mängija teeb panuse boksi BET, mis võrdub alati kahekordse ANTE-panusega.

3. Ühe kuni viie kaardi vahetus. Mängijal on õigus täiendava ANTE-panuse eest üks kuni viis kaarti välja vahetada. Pärast kaartide vahetamist võib mängija oma käest kas loobuda (1) või panustada (2).

4. Kuuenda kaardi ostmine. Mängija on õigus täiendava ANTE-panuse eest oma kombinatsioonile kuues kaart juurde osta ning seejärel kas jätkata (2) või mängust loobuda (1). Kuna pokkerikäsi koosneb endiselt viiest kaardist, arvestatakse ka kombinatsiooni tugevuse arvestamisel viiekaardilist kombinatsiooni. Küll võib aga mängija saada kuuenda kaardi ostmisel kaks erinevat viiekaardilist kombinatsiooni, näiteks juhul kui mängijale jagatakse 9,9,9,A,A ning kuues juurde ostetud kaart on 9. Selgituseks, et sel juhul on mängijal samaaegselt nii nelik “9,9,9,9,A” (üks ässadest jääb välja) kui maja 9,9,9,A,A (üheksa jääb välja).

5. Kindlustamine. Mängijal on võimalik oma kätt kindlustada juhuks, kui diileri kaardikombinatsioon ei kvalifitseeru mänguks*. Kindlustuspanuse suuruseks on kaardikombinatsiooni tugevusele vastava potentsiaalse väljamakse ning mänguga liitumiseks tehtud ANTE-panuse korrutis. Kindlustuspanus eeldab mängu jätkamist (2).

*Mänguks kvalifitseeruv käsi on A,K,x,x,x või kõrgem.

Mängu tulemus

Kui kõik mängijad on oma käigu sooritanud, avab diiler oma kaardid ning alustatakse kombinatsioonide võrdlemist. Kehtivad järgmised reeglid:

– Kui mängija kombinatsioon on nõrgem diileri kombinatsioonist, siis kaotab mängija kõik eelnevad sellele käele tehtud panused.

– Kui mängija kombinatsioon on diileri kombinatsioonist tugevam, kuid diileri kombinatsioon ei kvalifitseeru mänguks*, siis võrdub võit ühe mängija poolt eelnevalt tehtud ANTE-panusega. Juhul kui mängija on kasutanud KINDLUSTUST, siis kindlustuspanus duubeldatakse.

– Kui mängija kombinatsioon on diileri kombinatsioonist tugevam ning diileri kombinatsioon kvalifitseerub mänguks*, siis võrdub võit mängija poolt eelnevalt tehtud BET-panuse ning kombinatsiooni tugevusele vastava võidukoefitsiendi korrutisega (vt. väljamaksete tabelist). Juhul kui mängija on kasutanud lisaks ka KINDLUSTUST, siis kindlustuspanus kaotab.

Boonusvõidud

Enne kaartide jagamist on mängijal võimalus teha ka boonuspanus, mis kehtib ainult esimesele viiele kaardile. Boonuspanus võidab juhul, kui viiest kaardist moodustub vähemalt kombinatsioon “rida”. Võidud boonuspanuste eest makstakse välja vastavalt boonusvõitude tabelile.

Soovi korral on kliendil õigus ka boonusmängule kuues kaart juurde osta, kuid sel juhul peab ta diilerit eelnevalt boonusvõidust teavitama. Boonus makstakse välja sõltumata sellest, milline mängukombinatsioon diilerile jagatakse. Boonuspanus kaotab juhul, kui mängijale jagatud kaardikombinatsioon on kolmik või sellest nõrgem.

NB! Grand Prix mängulaudades saab teha boonuspanuseid ka diileri kaartidele!

Panuste suurus

Ante-panus Vene pokkeris on vahemikus 2,50-50 eurot, boonuspanus €2,50. Maksimaalne väljamakse on BET-panuse kohta 5000 eurot, boonuspanuse kohta aga 2500 eurot.

Väljamaksete tabelid

BET-panuse väljamaksed: BOONUS-panuse väljamaksed:
Kuninglik mastirida* 100:1 Kuninglik mastirida 1000:1
Mastirida 50:1 Mastirida 500:1
Nelik 20:1 Nelik 160:1
Maja 7:1 Maja 100:1
Mast 5:1 Mast 50:1
Rida 4:1 Rida 20:1
Kolmik 3:1
Kaks paari 2:1
Paar 1:1
Äss-kuningas 1:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Maksimaalne väljamakse on BET-panuse korral 5000 eurot, sõltumata panuse suurusest.