Pokkeri reeglid

CASINO GRAND PRIX POKKERITOA REEGLID

POKKERI ÜLDREEGLID

1. Maksimaalne mängijate arv lauas on 10. Erinevate mängude puhul võib maksimaalne mängijate arv olla väiksem, näiteks:

  • Texas Hold’em, Crazy Pineapple -10,
  • Omaha, Omaha high-low, Watermelon -9,
  • Seven Card Stud, Stud high-low, Razz, 5 Card Omaha, Courchevel – 8.

Vastava mängu suurim mängijate arv teatatakse mängijatele enne iga uue mängu algust.

2. Kõikides pokkerimängudes kasutatakse selleks ettenähtud žetoone.

3. Mängijad üksteisele žetoone laenata ei tohi, lubatud on žetoonide vahetamine.

4. Mängija võib žetoone juurde osta ainult jaotuste vahel.

5. Mängitakse päripäeva järjekorras. Enne oma järjekorda tegutsemine on keelatud. Samuti on keelatud lauast lahkumine enne oma otsustuskorda. Juhul, kui mängija siiski tegutseb enne oma järjekorda, on mängija järjekorra temani jõudmisel kohustatud tegutsema vastavalt mängu reeglitele ning panuse suurusele. Väljaspool järjekorda lauale asetatud žetoonid jäävad panka, tagasi neid enam võtta ei saa.

6. Mängijad on kohustatud asetama small blind´i ja big blind´i.

7. Mängija vastutab oma kaartide kaitsmise eest ise, teistele oma kaarte näidata ei tohi. Kaarte vaadatakse laualt tõstmata. Kui mängija näitab oma kaarte teisele mängijale või avab need omal pool joont enne õiget aega (enne showdowni), otsustab diiler, kas mängija käsi jääb live hand’iks või dead hand’iks. Kui käsi määratakse live hand’iks, jäävad mängija kaardid küll mängu, kuid ta ei tohi enam panustada või panust tõsta, lubatud on ainult foldimine, chekkimine ja callimine.

8. Kaarte tuleb hoida laual asuvast joonest enda pool, teisele poole joont lükatud kaardid loetakse fold´iks. Kaitsmata kaardid asetab diiler muck’i (mängijate poolt loobutud kaartide asukoht diileri ees) ja mängijal ei ole neid enam õigus tagasi saada. Erand tehakse juhul, kui pokkerimängija on raise’inud ning tema raise’i ei ole veel call’itud- sel juhul saab mängija oma raise’i osa tagasi.

9. Showdown´is võib oma kaardid avada ka teisel pool joont.

10. Keelatud on anda infot oma kaartide kohta enne, kui jaotus on lõppenud. Loobutud kaartidest või võimalike saadud käte kohta ei tohi jaotuse jooksul diskuteerida. Suuliselt oma kaartide kohta infot andes või andes nõu vastasmängijaile, mida nad tegema peaksid, võib põhjustada penalti andmise.

11. Kaartidest loobudes lükatakse need diileri suunas, pildipool allapoole. Kaartide viskamine on keelatud.

12. Kui mängija näitab jaotuse ajal oma kaarte teisele mängijale, on kõikidel teistel mängijatel õigus neid kaarte pärast jaotuse lõppu näha (show one, show all reegel).

13. „Üks mängija, üks käsi“ reegel kehtib kõikides mängudes.

14. Mängijate kaardid ja žetoonid peavad olema pokkerilaual nähtavad diilerile ning teistele mängijatele, kusjuures suurem nominaal peab olema vastasele paremini nähtav. Kui vastasmängija soovib teada teise mängija žetoonide kogust, tuleb talle seda öelda või näidata.

15. Mängus osalejate žetoone ja kaarte teised osalejad puudutada ei tohi. Samuti ei tohi puutuda panka. Kui mängija call’ib sellise žetooniga, millel on suurem nominaalväärtus, tagastab talle vajalikud žetoonid diiler.

16. Kui jaotuse jooksul tekib viga, peavad mängijad sellest diilerile teada andma.

17. Kui mängija sai vale arvu kaarte ja jätkab sellise „käega“ mängimist, kuulutatakse tema „käsi surnuks“ ning tehtud panused jäävad panka.

18. Kui diiler avab flop’iga mängudes järgmise kaardi enne panustamise ringi lõppemist, võetakse see kaart tagasi. Kaardid segatakse uuesti, panustamise ring lõpetatakse ja järgmine kaart jagatakse „põletamata“.

19. Erandid Seven Card Stud’is ja Razz’is:

  • Kui mängija esimene või teine kinnine kaart jagatakse kogemata lahtiselt, siis kasutatakse seda kaarti „uksekaardi“ ehk esimese lahtise kaardina. Kui ühele mängijale jagatakse mitu lahtist kaarti, tunnistatakse jaotus kehtetuks (misdeal).
  • Kui viimase ringi esimene kaart juhuslikult avaneb üks-ühele pangas, jagatakse kõigile mängijatele viimane kaart lahtiselt.
  • Kui esimese mängija kaart jagatakse üks-ühele pangas kinniselt ja teise mängija oma lahtiselt, on lahtise kaardi omanikul enne panustamise algust õigus edasine panustamine „külmutada“ ehk siis vastasmängija ei saa teha panust.
  • Kui tegemist on mitme mängijaga pangaga, siis jagatakse ülejäänud mängijatele kinnine kaart ning lahtise kaardi omanikul on enne panustamise algust õigus edasine panustamine „külmutada“.
  • Kui viimases voorus pole pakis piisavalt kaarte, et kõigile mängijatele personaalne seitsmes kaart anda, jagatakse kõigile mängijatele ühine avatud kaart.

20. Käiguvoorus olles on suulised panused (call, fold, raise, check ja bet) siduvad, mängija võib check´ida ka lauale koputades.

21. Panustades peab mängija asetama žetoonid enda ette panustamisalale, teisele poole joont. Otse panka žetoone panna või visata ei tohi.

22. Lauale asetatud suuremaväärtuseline žetoon loetakse call’ks kui mängija ei ütle raise (nt BB on 200 ja keegi viskab mängu 500-se).

23. Peale flop´i esimesena panka visatud žetoon loetakse panuseks (no-limit), panuseks hetkel oleva panga suuruse ulatuses (pot-limit), panuseks vastavalt hetkel oleva limiidi suurusele (fixed limit). Kui mängija ütleb, et teeb raise’i ja viskab mängu suuremaväärtuselise žetooni, loetakse seda maksimaalse raise’na, mis selle žetooniga on võimalik teha.

24. Fixed limit mängudes saab tõsta ainult kindla summa (reeglina üks panus) võrra. Tõstmiste arv on piiratud; tavaliselt on piiriks tõstmine neljale panusele. Nt. kui big blind on 1 €, siis esimene tõste on 2 € ja maksimaalselt saab panus tõusta 4 €-le.

25. Pot Limit mängudes saab maksimaalselt tõsta hetkel pangas olevate panuste summa võrra.

26. Väljaspool järjekorda tehtud panused lähevad raise pot’i arvestusse pärast seda, kui otsustamise järjekord on nendest mängijatest möödunud.

27. Kui mängija teeb mitmest žetoonist koosneva panuse ilma kommenteerimata ja panuse suurus on piisav miinimum raise’i jaoks, arvestatakse seda panust kui raise’i

28. Mängija peab raise’i tehes vastava summa lauale asetama ühe liigutusega või ütlema raise’i summa. Kasutades eelnevalt sõna raise, saab mängija õiguse panuse tõstmisele, kuid raise peab olema tehtud ühe liigutusega. Kui öeldakse raise sõnaga kaasa summa, saab mängija võimaluse asetada žetoone lauale ka ükshaaval. Suuliselt teada antud summa on kohustuslik, kui see on mängureeglitega kooskõlas.

29. No Limit ja Pot Limit mängudes on esimene minimaalne tõste (raise) topelt eelmisest panusest ja korduv minimaalne tõste (re-raise) on summas tasapanus (call) pluss viimase raise´i samm.

30. Turniiridel: Kui mängija paneb mängu raise´i, mis on vähemalt 50% või rohkem kui eelmine panus, peab ta tegema täissummaga minimaalse raise´i. Kui panus on väiksem kui 50% minimaalsest raise’st, loetakse see call panuseks.

31. Cashgame: Kui mängija asetab lauale mitmest žetoonist koosneva panuse, mille suurus ei ole piisav miinimum raise jaoks, arvestatakse seda call panusena.

32. Juhul kui all-in´i panus on suurem kui call, kuid väiksem kui hetke minimaalne raise, arvestatakse seda kui call panust. Kui all-in´i summa on piisav või suurem kui minimaalne raise, arvestatakse seda kui raise’i.

33. Kui mängija läheb all-in’i panusega, mis on väiksem kui miinimumpanus (big blind), siis Pot ja No Limit mängudes seda panust call’ida ei saa, järgmine panus peab olema vähemalt miinimumpanusega (big blind’iga) võrdne. Raise’i puhul lähtutakse vastavalt big blind’i suurusest.

34. Žetoonide asetamine panka ükshaaval või osade kaupa (string bet) ei ole lubatud. Juhul kui mängija teeb string bet’i, loetakse call panuseks esimene panuse osa või esimest žetooni, mis lauale asetati. Ülejäänud summa diiler tagastab, kui sellest call panuseks ei piisa, siis küsib juurde.

35. No Limit pokkerimängudes loetakse panustamine mängijale, kes juba on tegutsenud, taas avatuks juhul, kui on peale teda tehtud vähemalt korrektne minimaalne raise.

36. Kui jaotuses jääb osalema vaid üks mängija, võidab ta kogu panga.

37. Showdown’i olukorras panga võitmiseks peab mängija näitama kõiki oma kaarte. Kaarte mitteavades või ühte kaarti avades on võimalik pank võita ainult juhul, kui kõik teised mängijad on jaotusest väljas (foldinud). Esimesena avab kaardid see mängija, kes oli esimene panustaja või viimane panuse tõstja. Kui käe jooksul ei olnud action’it, avab flop’iga mängudes esimesena kaardid button’ist järgmine mängija, stud mängudes algab showdown sel juhul suurimast kombinatsioonist.

38. Keelatud on avada oma kaarte enne, kui diiler on väljakuulutanud showdown’i.

39. Mängijal on keelatud diileri eest välja kuulutada showdown´i.

40. Mängijal on õigus avada ainult enda kaardid. Teise mängija aktiivsete või fold’itud kaartide (ka muck’itud kaartide) avamine on keelatud.

41. Mängija, kelle kaartidest saab moodustada kõrgeima kombinatsiooni, on võitnud jaotuse.

42. Mastide tugevust ei arvestata.

43. Võrdsete kombinatsioonide puhul jagatakse pank võrdselt (split pot).

44. Pot’i jagamisel antakse flop´iga mängudes üle jäänud väikseim mängus olev žetoon button´ist vasakul olevale esimesele mängus olevale mängijale, Omaha high-low’s high kombinatsiooni saanud mängijale ja stud mängudes saab liigse žetooni suurim kaart masti järgi.

45. Side poti´ga kõrvalpank jagatakse eraldi. Jagamist alustatakse viimasest side pot’ist.

46. Juhul kui mängija ei suuda teha otsust mõistliku aja jooksul ja on palutud ’aega’ (Time!), antakse mängijale aega oma otsuse tegemiseks üks minut. Kui selle aja jooksul ei suuda mängija otsust teha, loetakse 10 sekundit minuti lõppedes kuni nullini. Kui ka siis ei ole otsust sündinud, loetakse pokkerikäsi fold’ituks.

47. Kaardid jagatakse kõikidele mängijatele. Mängija, keda lauas ei ole, on kohustatud maksma ante ja blind panused. Diiler asetab need panused panka mängija eest. Kui mängijat ei ole lauas esimese jagatud kaardi ajal, loetakse tema käsi dead hand`iks ja korjatakse kohe tema kaardid ära. Kaartidega mängija peab olema lauas käe lõpuni.

48. Mängulaual võib olla maksimaalselt üks võõras mängumärk (mitte turniiril kasutatav žetoon), mida võib kasutada kaartide kaitseks. Keelatud on mängulauale asetada sööke, jooke, mobiiltelefone ja teisi isiklikke asju.

49. Mängija, kes soovib kasutada mobiiltelefoni, peab lauast eemalduma.

50. Jagamata kaarte läbi vaadata ei tohi.

51. Mängijad ei või paluda kaardipaki vahetamist, v.a. juhul kui kaardid on eristatavad.

52. Kui uus jaotus on alanud, ei saa eelmise kohta enam ühtegi kaebust esitada.

53. Keelatud on ebaviisakas käitumine teiste mängijate ja kasiino personali suhtes.

54. Keelatud on igasugused kokkumängud.

55. Reeglite rikkumise korral on diileril õigus määrata mängijale karistus suulise hoiatuse, penalty kohaldamise või lauast eemaldamise näol.

56. Mängus on lubatud kasutada eesti, vene, soome ja inglise keelt. Keelt, millest diiler aru ei saa, ei ole mängijail jaotuse jooksul lubatud kasutada.

57. Jootraha andmine diilerile on lubatud.

58. Võidusummad makstakse välja kasiino kassast.

59. Kui tekib probleem, mille kohta reeglites täpsustavaid kommentaare ei ole, lahendab vaidluse diiler või poker-brush ja tema otsus on lõplik.

POKKERITURNIIRI REEGLID

Käesolevad reeglid kehtivad Grand Prix Casino OÜ mängukohtades korraldatavatel pokkeriturniiridel.

Pokkeriturniiride variandid:

1) Re-buy turniir, kus mängija võib teatud aja jooksul (näiteks 1 tund) osta lisažetoone, kui ta on kõik žetoonid kaotanud.

2) Re-buy turniir, kus žetoone võib juurde osta teatud aja jooksul üks kord või mitu korda, sõltumata mängija žetoonide kogusest.

3) Freezeout turniir, kus žetoonide juurdeostu võimalust ei ole.

4) Terminaator-turniir, kus lisaks turniirižetoonidele antakse personaalne cash-žetoon.

5) Double Chance turniir, kus mängija võib saada tasuta lisažetoone teatud aja jooksul ja teatud tingimustel.

6) Satelliit-turniir, mille auhinnaks on pilet(id) eelnevalt väljakuulutatud kallimale turniirile.

1. Turniirist osavõtmiseks peab mängija turniirile registreeruma ja tasuma osalustasu.

2. Kui turniirile registreerujaid on rohkem kui lauas/laudades kohti, koostatakse ooteleht hilisemaks turniirile sisseostmiseks. Ootelehe alusel saab mängija ennast turniirile sisse osta kindlaksmääratud aja jooksul, kui keegi mängijatest kukub mängust välja .

3. Kui osalustasu maksnud mängija hilineb turniirile, asetatakse tema stäkk tema kohale mängulaual ja mängija saabumiseni teeb tema eest kohustuslikud panused diiler.

4. Mängija žetoonid eemaldatakse mängust ja osalustasu ei tagastata, kui ta ei ole kohale ilmunud hilise sisseostu aja lõpuks (esimese pausi lõpuks).

5. Kasiino jätab endale õiguse ära jätta või muuta ükskõik millist pokkeriturniiri oma klientide või kasiino huvides. Sellisel juhul tagastatakse osalustasu.

6. Mängija loositakse kohakaardiga lauda kindlale kohale ja talle antakse algstäkk (näiteks 3000 punkti).

7. Turniiril kasutatakse tavalisi pokkerimängu reegleid.

8. Turniiri alguses asub button viimase mängija kohal.

9. Turniirist osavõtja peab mängus osalema isiklikult, teise mängija kasutamine enda asemel ei ole lubatud.

10. Kõik žetoonid peavad olema lauas kogu aeg nähtaval. Mängijal on keelatud turniiril kasutatavaid žetoone taskusse vm panna, vastasel juhul eemaldatakse need žetoonid mängust. Samuti on keelatud anda oma žetoone teisele mängijale.

11. Kaardid jagatakse kõikidele mängijatele. Mängija, keda lauas ei ole, on kohustatud maksma ante ja blind panused. Diiler asetab need panused panka mängija eest. Kui mängijat ei ole lauas esimese jagatud kaardi ajal, loetakse tema käsi dead handiks ja korjatakse kohe tema kaardid ära. Kaartidega mängija peab olema lauas käe lõpuni.

12. Kõik kaardid avatakse (showdown) siis, kui kogu action on lõppenud ning mängija on all in. Showdowni olukorras enne river’it on kõik mängijad kohustatud avama oma kaardid.

13. Miinimumpanuseid tõstetakse turniiri ajal eelnevalt kindlaksmääratud tingimuste kohaselt (blind’id, ante, forced bet). Panused ja ajalimiidid on enne turniiri algust teada ja kõikidele osalejatele kättesaadavad.

14. Kui taseme aeg (level) on lõppenud ning kuulutatakse välja uus tase, kehtivad pokkerimängus uue taseme panused. Käsi loetakse alanuks sellest hetkest, mil tehakse esimene riffle shuffle (kaardid risti segatuna).

15. Lisaostud (re-buy) ja add-on makstakse välja ainult turniiri ajal kasutatavates žetoonides.

16. Mängija ei tohi ühtegi jaotust vahele jätta. Juhul kui mängija teatab kavatsusest teha re-buy enne esimese kaardi jagamist, peab mängija tegema re-buy.

17. Kui mängija lahkub oma kohalt ja tema kohale ei jää ühtegi žetooni, loetakse ta turniirilt välja kukkunuks.

18. Mängija, kes on turniirilt välja kukkunud, on kohustatud eemalduma lauast.

19. Kui kaks või enam mängijat langeb mängust välja samaaegselt, saab kõrgema koha mängija, kes alustas jaotust suurema summaga. Juhul kui stäkid on võrdsed, arvestatakse kõrgemat kombinatsiooni.

20. Mängijate liigutamine (laudade balansseerimine): flop´iga mängudes võetakse mängija big blind´ilt ning pannakse istuma võimalikult kehvale positsioonile (võimalikult lähedale big blind´le).

21. Mängijad, kes lähevad „lõhutud“ lauast teise lauda, omandavad seal koheselt mängu käigus tekkivad kohustused ja õigused vastavalt positsioonile. Nad võivad saada big blind´i, small blind´i või button´i. Ainus koht, kus nad kaarte ei saa, on button´i ja small blind´i vahel istudes.

22. Finaallauas loositakse istekohtade järjestus ning button uuesti.

23. Kui auhinnalise koha selgumiseni on jäänud ühe mängija väljalangemine, mängitakse jäänud laudade käed üheaegselt (hand by hand) kuni ühe mängija turniirilt väljalangemiseni.

24. Chip race – ajaks, mil on vaja teha chip race, saab üks mängija selle käigus saada vaid ühe žetooni. Sellisel juhul loeb ka mast (poti, ärtu, ruutu, risti). Chip race algab alati istekohalt nr 1. Mängija ei saa turniirilt välja kukkuda chip race´i käigus. Juhul, kui mängijal on alles vaid üks žetoon, toimub chip race nagu tavaliselt, kuid kui mängija peaks chip race´i kaotama, antakse talle ikkagi üks seni mängus olevatest žetoonidest madalaima nominaaliga žetoon.

25. Kui Texas Hold´em´i või Omaha turniiril jääb mängu kaks viimast mängijat, peab small blind’i panuse tegema button’il olev mängija.

26. Limit pokkeriturniiridel on maksimaalne lubatud raise’ide arv. Kui pokkeriturniir on jõudnud heads-up faasi, see reegel ei kehti.

27. Turniiri võidab mängija, kes saab endale kõik vastasmängijate žetoonid.

28. Auhinnarahad makstakse kasiino kassast välja vahetult pärast turniiri lõppu vastavalt eelnevalt väljakuulutatud auhinnafondi jaotamise struktuurile. Nt võitja saab 50%, teine koht 30% ja kolmas 20%, kui see jaotus ei ole turniiri tarbeks määratud teisiti.

29. Reeglite rikkumise korral teeb diiler mängijale suulise hoiatuse või annab penalti 20 minutit. Korduvate reeglite rikkumiste puhul eemaldatakse mängija turniirilt. Mängija diskvalifitseerimise korral eemaldatakse tema žetoonid mängust. Turniiri osalustasu ja lisaoste (re-buy) sel juhul tagasi ei maksta.

30. Pokkeriturniirid (va satelliit- ja eriturniirid) on seotud Rankinguga (edetabel pokkeriturniiril osalenud mängijate tulemustest). Rankingu punktide arvestus toimub kolme kriteeriumi alusel: pokkeriturniiri buy-in suurus, mängijate arv ja saavutatud koht.

31. Mängijate võrdse punktiskoori korral saab määravaks mängijate turniiridel osalemiste arv, seejärel saavutatud koht ning turniiril osalenud mängijate arv, kus on punktid saavutatud.

32. Kasiinol on õigus kuulutada välja turniire, mille käigus kogutakse jackpot’i raha. Jackpot’i raha lisandub turniiri osalustasule.

POKKERI RAHAMÄNGU REEGLID

1. Pokkeri rahamängus kehtivad pokkeri reeglid.

2. Rahamängus kasutatakse mängumärkidena cash-žetoone.

3. Mängulauas vahetatakse sularaha žetoonide vastu. Mängija on kohustatud tegema vähemalt minimaalse sisseostu (buy-in).

4. Lauas võetakse raha vastu ainult kupüürides.

5. Miinimum ja maksimum sisseostu summa määrab kasiino.

6. Mängijad valivad endale istekohad ise.

7. Istekohta võib mängija vahetada teiste mängijate nõusolekul. Kui istekoha vahetamisel pääseb mängija kohustatud panuse tegemisest, peab ta panuse siiski tegema.

8. Enne esimest jaotust loositakse button’i asukoht.

9. Hiljem mängu tulnud uus mängija on kohustatud maksma new player’s blind’i (võrdne big blind’iga) või ootab, millal big blind jõuab temani.

10. Uus mängija ei saa kunagi kohe mängu tulles button’it.

11. Mängija, kes lauast lahkub, loetakse ’’sit out’’ mängijaks. “Sit out“ mängijale ei jagata kaarte ega võeta ka blind’e ning mängija on naasmisel kohustatud maksma new player’s blind’i. Erandiks on olukord, kui mängija on blind’i positsioonil ja on nõus maksma blind’id – sel juhul jagatakse talle kaardid ainult sellel ajal, kui tal on blind’id. Blind’id paneb mängija eest diiler. Kui mängija on tagasi tulnud enne, kui blind’id on temani jõudnud, ei pea ta maksma new player’s blind’i.

12. Kui mängija lahkub lauast ja soovib uuesti asuda samasse lauda mängima vähem kui tunni aja möödumisel, on tal kohustus tagasi tulla mängu sama summaga, millega ta lauast lahkus.

13. Mängija, kes satub button’i ja small blind’i vahele, jätab ühe käe vahele või ostab button’i järgmise käe jaoks. Sellisel juhul paneb ta big blind’i enda ette ja small blind’i otse panka ning teised mängijad ei pane blind panuseid. Järgmisel käel saab see mängija button’i ja mäng jätkub tavapäraselt.

14. Juhul kui big blind’ist järgmine mängija otsustab teha kolmanda pimepanuse (alati 2 korda big blind), tegutseb tema esimeses panustamisringis viimasena (live straddle). Pimeda panuse võib teha ka temast omakorda järgnev mängija, kuid antud mängija tegutsemisjärjekord jääb tavapäraseks (dead straddle).

15. Mängija, kes peab panema missed big blind või new player’s blind panuse, ei saa teha live straddle panust.

16. Miinimumtõstmise arvutamisel arvestatakse live straddle nagu kolmas blind ja dead straddle nagu blind raise.

17. Mängu võib panustada vaid mängija ees laual olevaid žetoone. Žetoone on võimalik juurde osta jaotuste vahel. Mängijad üksteisele žetoone laenata ei tohi, samuti on keelatud mängu ajal oma žetoonide eemaldamine laualt. Lubatud on maksta žetoonidega söökide ja jookide eest või anda jootraha.

18. Kui mängijat ei ole lauas pool tundi või kauem ning keegi mängijatest on waiting list’is, eemaldatakse tema stäkk lauast ja antakse koht waiting list’is olevale mängijale. Lauast lahkunud mängija saab tagasi tulles oma stäki kätte diileri käest.

19. Kui mängija lahkub lauast koos žetoonidega, loetakse ta mängust väljas olevaks.

20. Reik´i ei võeta juhul, kui mäng ei lähe flop’ini välja.

21. Kui mängus osaleb 2 kuni 4 mängijat, mängitakse ainult ajatariifi alusel, 40€/tund.

22. Kasiino võtab reik´i alates viiest mängijast 4% pangast, maksimaalne reik on 10 eurot. Juhul kui mängijad osutuvad mängus passiivseteks, on pit-boss´il või teda asendaval diileril õigus muuta mäng ajareigile maksumusega alates 100€/tund.

23. Alates viiest mängijast on võimalik pit-boss´i või teda asendava diileriga sõlmida kokkuleppe mängu sisseostu, ajareigi ja blind´ide suuruse osas.

24. Alates viiest mängijast on võimalik mängida ajatariifiga alates 100€/tund.

25. Kasiino jätab endale õiguse korraldatavate mängude reegleid muuta.